A részvétel feltételei és adatvédelmi nyilatkozat


VARTA Családi Móka promóció 2018 Ősz – Tél1. Általános információ, részvételi időszak

1.1. Jelen részvételi feltételek és adatvédelmi nyilatkozat szabályozza a VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, székhelye: Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Németország (továbbiakban VARTA Consumer) nyereményjátékának részvételi feltételeit a www.win-with-varta-consumer.com weboldalon (továbbiakban Nyereményjáték Weboldala) közép-európai idő szerint 2018. szeptember 1. 0:00 és 2018. december 31. 23:59 közötti időszakban (továbbiakban Promóciós Időszak).

1.2. A résztvevők kizárólag az alábbi szerződési feltételek elolvasását és elfogadását követően vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékban való részvételkor a résztvevők elfogadják a jelen részvételi feltételeket. A nyereményjátékban való részvételhez a résztvevők valamely üzletből megvásárolják az alábbiakban feltüntetett VARTA modellek egyikét: Longlife Power Limited Edition 6db AAA elem, termékkódja 4103101416; Longlife Power Limited Edition 6db AA elem, termékkódja 4106101436; Limited Edition Pack CR 2032 (6032101482). Internet-hozzáférés szükséges.

1.3. Vita esetén a VARTA Consumer döntése végleges.2. A részvétel feltételei

2.1. Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött saját nevében cselekvő természetes személy, aki állampolgársággal rendelkezik Németországban, Ausztriában vagy Magyarországon. Jelen feltételek kizárólag a magyarországi, magyar IP-címmel történő jelentkezésekre vonatkoznak.

2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt kiskorúak, a VARTA Consumer és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói és hozzátartozói. Nyereményjátékklubok vagy ügynökségek részvétele a nyereményjátékban nem engedélyezett.

2.3. A részvételhez a résztvevőknek vásárolniuk kell egy egyedi kóddal ellátott promóciós VARTA elem csomagot („Minden csomag nyer”) a Promóciós Időszakban, és meg kell adniuk a kódot a www.win-with-varta-consumer.com weboldalon legkésőbb 2018. december 31-ig.

2.4. A résztvevők megnyerhetnek egy Nintendo Switch játékkonzolt a Super Mario Odyssey játékprogrammal együtt vagy egy VARTA Családi Tervezőprogram letölthető formátumban. A Nintendo Switch játékkonzol és a hozzá tartozó Super Mario Odyssey játékprogram megnyeréséhez a résztvevők kötelesek regisztrálni a nyereményjáték weboldalán a vezeték- és utónevük, a lakóhelyük szerinti ország, az életkor/születési idő és egy érvényes e-mail cím megadásával.

2.5. Amennyiben megnyerik a Varta Családi Tervezőprogramot, azt közvetlenül letölthetik a nyereményjáték promóciós weboldaláról.

2.6. Egy promóciós kódot csak egyszer lehet regisztrálni.

2.7. A regisztrációt követően a Nintendo Switch játékkonzol és Super Mario Odyssey játékprogram nyerteseit e-mailben értesítjük, amely tartalmaz egy hivatkozást, amelyen keresztül kötelesek megerősíteni a nyereményjátékban való részvételt.

2.8. A részvétel kizárólag az 1. pontban meghatározott időszakban lehetséges.

2.9. A részvételhez vásárlás szükséges.

2.10. Háztartásonként csak egy Nintendo Switch játékkonzol és Super Mario Odyssey játékprogram nyerhető.3. A nyeremény

3.1. A nyeremények, azaz 122db Nintendo Switch játékkonzol és Super Mario Odyssey játékprogram egyike, vagy egy VARTA Családi Tervezőprogram nyertesei véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra a promóciós kód megadásakor. A nyereményt naponta kisorsolják Németorszában, Ausztriában vagy Magyarországon. Naponta 1-1 db Nintendo Switch játékkonzolt és Super Mario Odyssey játékprogramot sorsolnak ki mindhárom országban.

3.2. A Nintendo Switch játékkonzol és a hozzá tartozó Super Mario Odyssey játékprogram nyeremény részletei a következők:

3.2.1. Háztartásonként összesen egy Nintendo Switch játékkonzol és Super Mario Odyssey játékprogram nyerhető.

3.2.2. A Nintendo Switch játékkonzol és Super Mario Odyssey játékprogram nyertesei e-mailben értesítést kapnak a következő munkanapon. Az e-mail-értesítő tartalmazni fog egy, a VARTA promóciós miniweboldalára vezető hivatkozást, valamint tájékoztatást adunk a nyeremény átvételének módjáról. A nyerteseket kérjük, hogy tíz napon belül adják meg a szükséges adatokat: teljes név, cím, életkor/születési idő, e-mail cím és telefonszám vagy mobiltelefonszám.

3.2.3. A nyereményt a Viva Marketing GmbH, székhelye Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Németország (továbbiakban: Viva) küldi ki. VARTA Consumer továbbítja a nyertes megadott adatait Viva részére. Viva biztosítja, hogy az adatok kizárólag a nyeremény szállításának céljából kerülnek felhasználásra, és azokat hirdetési célokra harmadik fél részére át nem adja. Viva biztosítja, hogy minden adat törlésre kerül a promóció végét követően (2019. január 31.)

3.2.4. Viva 14 napon belül elküldi a nyereményt a nyertes a 3.2.2. pont szerinti személyes adatainak megadását követően.

3.2.5. Nyerés esetén Viva továbbítja a nyertes adatait a csomagküldő szolgálat ellátójához a nyeremény kiszállítása érdekében. Az adatokat más feleknek nem továbbítja. A nyeremény feladásakor a nyertes e-mailben értesítést kap a nyeremény feladásáról, beleértve a küldeményazonosítót is.

3.2.6. Amennyiben a nyertessel való kapcsolatfelvétel sikertelen vagy válasza nem érkezik meg a fent említett határidőn belül vagy a nyeremény hamis cím miatt vagy más okból kézbesíthetetlen és visszaküldésre kerül, a nyertes elveszíti a nyereményt és a nyeremény nem kerül átadásra.
Minden fél felelős az adatai helyes megadásáért. VARTA Consumer és Viva nem vonható felelősségre a résztvevő helytelen adatszolgáltatásából fakadó téves kiszállítás esetén.
3.2.7. A nyeremény kiszállítására vonatkozó kérdések esetén a nyertes a service@go-get-your-prize.com e-mail címen felveheti a kapcsolatot a Viva vállalattal hétfőtől péntekig 09:00 és 16:30 között.

3.2.8. A nyeremény helyett készpénzkifizetés, a nyeremény cseréje vagy átruházása harmadik félre nem lehetséges.

3.3 A VARTA Családi Tervezőprogram nyeremény részletei a következők:

3.3.1. A VARTA Családi Tervezőprogram egy olyan digitális családi határidőnapló, amely közvetlenül letöltető a nyereményjáték promóciós weboldaláról

3.4. Minden részvételi kód a promóciós időszakban kizárólag egyszer érvényes. A nyeremények nem átruházhatók.4. A nyereményjáték kivitelezése

4.1. VARTA Consumer nem vonható felelősségre olyan károkért, amik a nyereményjáték weboldalának elérhetetlenségéből erednek, amennyiben ennek oka technikai hiba, a Varta Consumer vállalatnak nem felróható vis maior eset vagy a nyereményjáték weboldalának harmadik felek általi támadása. VARTA Consumer mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a nyereményjáték weboldalának elérhetőségét és megbízhatóságát. VARTA Consumer nem vállal garanciát arra, hogy a nyereményjáték weboldala minden egyes résztvevő számítógépén megfelelően működik.

VARTA Consumer fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármilyen előzetes értesítés és indokolás nélkül visszavonja vagy befejezze. VARTA Consumer a fenti rendelkezést alkalmazhatja, amennyiben a nyeremény játék technikai (pl. számítógéprendszer vírusai, a hardver és/vagy szoftver manipulációja vagy hibái) vagy jogi okokból kifolyólag nem bonyolítható le megfelelően. Amennyiben a nyereményjátékot egy résztvevő tettei következtében kell befejezni, VARTA Consumer bármilyen felmerülő kárért a nevezett személytől kártérítés igénylésére jogosult.

4.2. VARTA Consumer fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja a nyereményjátékból azokat a résztvevőket, akik a jelen részvételi feltételeket megsértik valótlan személyes adatok megadásával vagy a nyereményjáték technikai úton történő manipulációjának kísérletével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy VARTA Consumer fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes esetekben a személyazonosság vagy a vásárlás igazolását kérje. Amennyiben az igazolások nem állnak rendelkezésre vagy nem egyeznek a nyertes megadott adataival, az a promócióból való kizáráshoz vezethet.

4.3. A nyereményjátékból való kizárás esetén a nyeremények visszamenőlegesen visszavonásra és visszavételre kerülhetnek.5. Jogi felelősség

5.1. VARTA Consumer jogi felelőssége bármilyen jogalapon felmerülő kártérítési igények tekintetében a jelen 5. pontban meghatározott rendelkezések szerint korlátozódik.

5.2. VARTA Consumer jogalaptól függetlenül csak azért a veszteségért vagy kárért felelős, amely szerződéses kötelezettségszegés következtében keletkezett olyan módon, hogy az veszélyezteti a szerződés céljának elérését vagy súlyos gondatlanságnak vagy szándékosságnak tulajdonítható VARTA Consumer részéről.

5.3. Amennyiben VARTA Consumer szerződéses kötelezettségszegésért felelős, és a szerződésszegés nem tulajdonítható súlyos gondatlanságnak vagy szándékának, úgy felelőssége a jellemzően előrelátható károkra korlátozódik, amelynek bekövetkeztére VARTA Consumernek számítania kellett volna a szerződés létrejöttekor általa ismert körülmények alapján.

5.4. Az előző bekezdésben foglalt jogi felelősség korlátozása nem érinti a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti kártérítési igényeket, valamint a halál, személyi sérülés vagy egészségkárosodás okán felmerült kártérítési igényeket.

5.5. A fenti pontokban kikötött felelősség kizárásai és korlátozásai ugyanolyan mértékben előnyösen alkalmazandók a VARTA Consumer végrehajtó szerveire, jogi képviselőire, munkavállalóira és más megbízott képviselőire.

5.6. Minden nyertes felelős a nyereményjáték okán, a helyi jogszabályozás szerint fizetendő adókért, és teljes mértékben mentesíti VARTA Consumert minden harmadik fél felől érkező követeléstől.

6. Adatvédelmi nyilatkozat

6.1. VARTA Consumer (Varta Consumer Batteries GmbH @ Co. KgaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Németország) a promócióval kapcsolatos adatok kezelője és biztosítja a vonatkozó jogszabályi rendelkezések teljesítését az adatvédelem érdekében.

6.2. VARTA Consumer a résztvevők személyes adatait a fenti rendelkezések szerint gyűjti, feldolgozza és felhasználja, beleértve a vezeték- és utónevet, a lakóhely szerinti országot, életkort/születési időt és érvényes e-mail címet, valamint nyerés esetén a lakcímet és telefonszámot (a továbbiakban: Személyes Adatok) kizárólagosan a nyereményjáték céljára is időtartamára. Az adatok hiánytalan megadásának elmulasztása a részvevő versenyből történő kizárását eredményezi.

6.3. VARTA Consumer alkalmazhat külső ügynökségeket vagy helyi szervezeteket a nyereményjáték lebonyolítására, valamint harmadik feleket olyan mértékben, amennyire az szükséges a nyereményjáték lebonyolításához vagy a nyeremény átadásához. VARTA Consumer továbbíthatja a Személyes Adatokat ezeknek a külső ügynökségeknek vagy harmadik feleknek. A külső ügynökség vagy a harmadik fél nem dolgozhatja fel a személyes adatokat más célokból és nem használhatja fel azokat reklámcélokra. [A külső ügynökség vagy harmadik fél adatfeldolgozónak minősül de csak a VARTA Consumer nevében és annak utasításai alapján dolgozhat fel személyes adatokat.]

6.4. A VARTA Consumer a következő külső ügynökségeket vagy harmadik feleket alkalmazza a promóció során:

Hald Software & websolutions GmbH & Co. KG
Ulmer Str. 130
73431 Aalen
Németország

Viva Marketing GmbH
Am Winzerkeller 1-3
55578 Vendersheim
Németország

6.5. A németországi résztvevőknek jogukban áll ingyenesen hozzáférni az általunk tárolt személyes adataikhoz (hozzáférési jog) és kérvényezhetik a személyes adatok helyesbítését, javítását, korlátozását vagy törlését. Ha élni szeretne ezzel a jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Németország
dsr@eu.spectrumbrands.com

6.6. Az adatvédelemre vonatkozó további részleteket (pl. az adatvédelmi biztos kapcsolati adatai, az adattárolás időtartama, a panaszbenyújtás helye) a VARTA Consumer Általános Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza.


7.
Egyéb

7.1. Jelen szerződési feltételek tekintetében a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályozása irányadó.

7.2. Amennyiben jelen részvételi feltételek rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek vagy érvényüket veszítik, vagy amennyiben valamilyen joghézag áll fenn, a fennmaradó részvételi feltételek érvényessége továbbra is változatlanul fennmarad. Ebben az esetben VARTA Consumer és résztvevő vállalják, hogy megállapodnak egy olyan rendelkezésben, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés kereskedelmi céljához. Amennyiben a vonatkozó rendelkezés tekintetében nem jön létre megállapodás, a részvétel feltételei az érvénytelen vagy érvénybe nem léptethető rendelkezés nélkül értelmezendők.

Utoljára módosítva: 2018. július